Kominictví Nágl Jan

Bezpečné provozování spalinových cest na prvním místě.

Práce a služby

Čistění a kontrola spalinových a vzduchospalinových cest

Tyto práce a služby jsou prováděny dle platného Nařízení vlády č. 91/2010.

cena: smluvní

Měření emisních limitů a účinnosti malých stacionárních zdrojů znečišťování

Tyto práce jsou prováděny na zdrojích od 11 do 200 kW u spotřebičů na plynná a kapalná paliva a od 15 do 200 kW u spotřebičů na pevná paliva dle zákona O ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., vyhláška MŽP ČR 356/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Práce jsou prováděny analyzátorem spalin ecom-EN.

cena: smluvní

Revize spalinových a vzduchospalinových cest

Tato služba se provádí ke kolaudaci a při jakékoliv výměně spotřebiče.

cena: smluvní

Kontrola spalinových cest průmyslovou kamerou

Tuto práci provádím na vyžádání klientem.

cena: smluvní

Zjištění tahu komína digitálním tahoměrem

Tuto práci provádím na vyžádání klientem.

cena: smluvní

Zjištění dostatku spalovacího vzduchu anemometrem

Tuto práci provádím na vyžádání klientem.

cena: smluvní

Technika

Anemometr

Digitální manometr

Průmyslová kamera

Analyzátor spalin