Kominictví Nágl Jan

Bezpečné provozování spalinových cest na prvním místě.

Výtah ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů