Kominictví Nágl Jan

Bezpečné provozování spalinových cest na prvním místě.

O nás

Vážení,
chtěl bych vám touto formou nabídnout práce a služby v oblasti kominických služeb.

Tyto služby provádím na základě mě vydaných živnostenských listů a osvědčení revizní technik spalinových cest.

Kominické práce a služby provádím v plném rozsahu a v termínech, které jsou stanoveny Nařízením vlády č. 91/2010 a ČSN 73 4201.

Listiny


Autorizované měření emisních limitů a účinnosti malých stacionárních zdrojů znečišťování. Toto měření se provádí dle zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší.